Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som åren 1915–1916 verkade som den finska motståndsrörelsens politiska organ i Tyskland. Byrån, som leddes av Fritz Wetterhoff, upprätthöll kontakter med de tyska myndigheterna, jägartruppen och de finska aktivistkretsarna i Stockholm. Byrån har setts som en föregångare till den finska beskickningen i Berlin. Wetterhoffska byrån upphörde i oktober 1916 efter att Wetterhoff åsidosatts från alla politiska organ på grund av misstankar om konspiratorisk verksamhet.

Finsk beskrivning

Wetterhoffin toimisto

suomalaisen vastarinnan poliittinen elin Saksassa vuosina 1915–1916

Källor

Lackman, Matti , Suomen vai Saksan puolesta? Jäääreiden tuntematon historia , Helsinki: Otava 2000 , 136.

Suomen vapaussota vuonna 1918 6 nid. , Helsinki: Otava 1921–1925 , I 1921: 185.

Andra språk

Tyska Finnländische Kanzlei

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1915–1916

Synonymer

Finsk byrå i Berlin

Se vidare