Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1917 benämning på den tidigare Ecklesiastikexpeditionen, som 1918 ombildades till Kyrko- och undervisningsministeriet.

Finsk beskrivning

Kirkollis- ja opetustoimituskunta

Aiemman Kirkollisasian toimituskunnan seuraaja vuodesta 1917 lähtien. Vuonna 1918 siitä muodostettiin kirkollis- ja opetusministeriö.

Källor

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 45, 122–124.