Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ministerium som 1918–1922 ansvarade för kyrkoärendena och undervisningsväsendet i det nybildade statsrådet. Ministeriet var en fortsättning på Kyrko- och undervisningsexpeditionen som grundats ett år tidigare. År 1922 fick ministeriet instruktion under namnet Undervisningsministeriet.

Finsk beskrivning

kirkollis- ja opetusministeriö

Ministeriö, joka vuosina 1918–1922 vastasi kirkon ja opetustoimen asioista valtioneuvostossa. Se oli vuotta aiemmin perustetun kirkollis- ja opetustoimituskunnan seuraaja. Vuonna 1922 ministeriö muutettiin opetusministeriöksi.

Källor

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 122–124.