Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Järnvägsstyrelsens trafikavdelning. Till byråns uppgifter hörde att göra upp förslag till tidtabeller. Byrån leddes av en biträdande direktör, tidigare kallad trafikdirektörsadjoint. Före 1922 hette byrån Trafikkontoret.

Finsk beskrivning

liikennetoimisto (Rautatiehallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1905 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1904: nr 32; 1950.