Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underavdelning till Socialministeriets allmänna avdelning, grundad 1922, då socialstatistiska avdelningen vid Socialstyrelsen överfördes på ministeriet. Byrån ansvarade, under ledning av en avdelningschef med biträde av en överaktuarie, för insamling och bearbetning av information och statistik på det sociala området. Byrån bytte på 1930-talet namn till Byrån för social forskning.

Finsk beskrivning

Sosiaalinen tutkimus- ja tilastotoimisto (sosiaalihallitus)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1940, 1950 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Byrån för social forskning