Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bolag som bildades 1941 och ersatte Oy Tippaustoimisto Ab, som infört tippningsverksamheten i Finland. Bolaget ägdes av idrottsorganisationerna, bl.a. Finlands Bollförbund och Arbetarnas idrottsförbund i Finland. Bolaget var förhållandevis självständigt men staten hade från början inflytande över verksamheten. Undervisningsministeriet hade i uppgift att fördela avkastningen, som ursprungligen användes för att understöda idrott men senare också för att främja vetenskap, konst och ungdomsarbete. År 1976 skaffade staten sig aktiemajoritet i bolaget.

Finsk beskrivning

Veikkaus Oy:n edeltäjä (1941–)

Källor

Kortelainen, Jukka & Ernst Wasenius , Pajazzon och folkhälsan: Penningautomatföreningen 1938–1988 , Helsingfors: [Penningautomatföreningen] 1988 , 45.