Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäkringsbolag i Finland som grundades i Åbo 1816. Bolaget hade skilda fonder för stad och för landsbygd. De som anslöt sig till bolaget behövde inte höra till en brandstodsförening eller delta i häradets brandstod. Bolagets verksamhet upphörde 1833 på grund av Åbo brand.

Finsk beskrivning

Suomen palovakuutuskonttori

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Brandförsäkrings-Contoiret i Finland