Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldat som biträdde brandmästaren vid indrivandet av brandskatt under krigstid.

Finsk beskrivning

paloapulainen*

palomestaria sota-aikana avustava sotilas

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 202.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/