Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1782 kår i anslutning till en stadsdelsförvaltning, vilken hade i uppgift att förhindra och släcka eldsvådor. Brandkommandot leddes av en brandmästare. Det är oklart om sådana kommandon organiserats i städerna i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

kaupunginosan palokunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Brandkommando
Ryska požarnaja komanda