Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland förekommande benämning på rådman som under borgmästaren ansvarade för organiseringen av brandsyn, brandförebyggande verksamhet och brandbekämpning.

Finsk beskrivning

palontorjuntaraatimies

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 582.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 184.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare