Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krigsföringsterm som hänvisar till lösensumman som ett hus, by eller stad var tvungen att betala fienden för att undgå ödeläggelse genom brand.

Finsk beskrivning

palovero, pakkovero

pakkovero, jonka kylä tai kaupunki maksoi, jotta vihollisjoukko ei polttaisi sitä

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 306.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare