Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift i en stapelstad för in- och utlastning av sådana varor som var lastade i tunnor. Åbo: för saltat kött och saltad fisk betalades vid inkommande 20 kopek och vid utgående 12 kopek B:co Ass. per tunna. De som var invånare i Åbo betalade hälften. Helsingfors: för fisk, kött och annat lakegods betalades 3 kopek tunnan. Stadens invånare betalade hälften. Uleåborg: för lakegods betalades 1½ kopek silver tunnan. Brahestad: 2 kopek silver för tunnan packgods. Jakobstad: 1½ kopek silver per tunna av lakegods. Nykarleby: 1 kopek silver per tunna. Vasa 1½ kopek silver för tunnan packgods. Kaskö: 3 kopek silver per tunna. Kristinestad: 1½ kopek silver per tunna. Viborg: enligt fastställd taxa. Fredrikshamn: enligt fastställd taxa.

Finsk beskrivning

pakkausmaksu

Maksu, jota perittiin tynnyreihin pakattujen tavaroiden purkamisesta ja lastaamisesta tapulikaupungeissa. Esimerkiksi Turussa suolatusta lihasta ja kalasta perittiin 20 kopeekkaa ja lähtevästä 12 kopeekkaa tynnyriltä. Turun asukkaat maksoivat hinnasta vain puolet. Helsingissä maksettiin lihasta, kalasta ja merenantimista kolme kopeekkaa tynnyriltä, kaupungin asukkaat vain puolitoista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 658, 667.