Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullklareringslokal där tullpliktiga varor taxerades, även lokal för kortvarig förvaring av tullpliktiga varor och för förtullade varor innan de överfördes till ägaren.

Finsk beskrivning

pakkahuone, tullausrakennus

Tulliselvitystä varten pystytetty rakennus, jossa tullattavat tavarat taksoitettiin. Rakennusta käytettiin myös tullattavien tai tullattujen tavaroiden lyhytaikaiseen säilytykseen, ennen kuin ne luovutettiin omistajalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 676.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/