Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tulltjänsteman vid ett tullpackhus, med packhusinspektorn som närmaste överordnad. Under packhusbesökaren verkade packhusbetjänter.

Finsk beskrivning

pakkahuonesyökäri*

pakkahuoneen tullitarkastaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 223.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/