Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Övervakare av byggnad för tulltaxering av tullpliktiga varor, samt för kortare tids förvaring i och för tulltaxering i en stad; även övervakare av en av staden underhållen byggnad för besiktning och stämpling samt partiförsäljning av importerade handelsvaror eller för in- eller uppackning och förvaring av varor för distribution m.m. Även i Gamla Finland förekom packhusinpektorer vid packhusen (rangklass 7–10, 12).

Finsk beskrivning

pakkahuoneenhoitaja, pakkahuoneen kaitsija, inspehtori

Kaupungin virkamies, jonka velvollisuutena oli valvoa ja johtaa toimintaa rakennuksessa, joka oli perustettu tullivelvollisten tavaroiden tullaamista sekä näiden tavaroiden lyhytaikaista säilytystä varten. Hän vastasi myös muun muassa tavaroiden tarkastus- ja leimaustoiminnasta, tuotujen kauppatavaroiden tukkumyynnistä sekä jakeluun tarkoitettujen tavaroiden pakkaamisesta ja purkamisesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 632.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 135-136.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 44.2.4: 228.

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 184.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 229.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska ambarnyj inspektor, pakgausnyj inspektor, pakgausnyj smotritel´, pakgausnyj nadziratel´
Tyska Packhausinspektor