Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av packhusinspektor från 1839 förd bok över lossat och av tullkammaren besiktat styckegods, innan varorna deponerades på packhuset. Journalen fördes enligt ett visst formulär över varje skeppare och fartyg, med uppgifter om varornas art, stycke- och kanntal, mått, vikt eller värde. Om packhuset saknade en inspektor noterades motsvarande uppgifter i tulljournalen.

Finsk beskrivning

pakkahuonepäiväkirja

Pakkahuoneen tarkastajan pitämä kirja puretusta ja tullikamarin tarkistamasta tavarasta ennen niiden saapumista pakkahuoneelle.

Källor

Inga källor