Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Packhusinspektor med uppgift att övervaka och leda verksamheten vid ett packhus, särskilt vid packhusinspektion.

Finsk beskrivning

pakkahuoneen ylivirkailija

pakkahuoneentarkastaja, jonka tehtävänä oli valvoa ja johtaa toiomintaa pakkahuoneessa, erityisesti tarkastusten yhteydessä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 223.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 675–676.