Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lager(lokaler) där tullpliktiga importvaror tullfritt får förvaras.

Finsk beskrivning

tullivarasto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 627.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk