Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betalning till den skjutsande allmogen för tillhandahållen håll-, reserv- eller allmän gästgiveriskjuts. År 1734 fastslogs legan till 8 öre per mil. Den höjdes 1789 till 8 skilling per mil, efter 1811 till 20 kopek silver eller 60 kopek bankoassignation per mil. Dubbel skjutslega utgick för skjuts från städer. Om skjutsen skedde med egen vagn, släde eller kärra tillkom ytterligare några runstycken eller kopek.

Finsk beskrivning

kyytipalkkio

Maksu, joka maksettiin holli-, vara- tai kestikievarikyydityksiä ajaville talonpojille. Vuoden 1734 laissa taksaksi säädettiin kahdeksan äyriä peninkulmalta. Vuonna 1789 palkkio nousi kahdeksaan killinkiin peninkulmalta ja vuonna 181 20 hopeakopeekkaan tai 60 pankkiseteliin peninkulmalta. Kaupungista lähteville kyydeistä tuli maksaa kaksinkertainen maksu. Jos kyyti suoritettiin omalla vaunulla, reellä tai kärryllä tuli maksua lisää muutama runstykki tai kopeekka.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 760-761, 767.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .