Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de tolagsavgifter som erlades i Lovisa, Fredrikshamn och Viborg. I Lovisa betalades lastpenningar som två olika avgifter. Lastpenningar betalade för en tunna av varjehanda tunnegods 1/4 kopek silver, samt för 1 lispund av alla slags inkommande och utgående vägbara varor 1/2 kopek silver, men för trävaror betalades efter värdet 1/4 %. Dessutom skulle de fartyg som anlöpte Lovisa betala lastpenningar. Utländska fartyg betalade 4 kopek, ryska och finska fartyg betalade 3 kopek och stadens egna fartyg 2 kopek silver per läst. I Fredrikshamn och Viborg betalades lastpenningar av fartygen. I Fredrikshamn var lastpenningarna 8 1/3 kopek av utländska samt av finska och ryska fartyg 4 kopek silver per läst.

Finsk beskrivning

lastimaksu

Yksi Loviisassa, Haminassa ja Viipurissa perityistä tuulaakimaksuista eli kaupungille maksettavista satamatulleista. Loviisassa maksua perittiin sekä lastimäärän perusteella että perusmaksu jokaisesta saapuvasta ulkomaisesta aluksesta. Haminassa ja Viipurissa perittiin vain aluskohtainen maksu, 8 1/3 kopeekkaa ulkomaisilta aluksilta ja 4 kopeekkaa suomalaisilta ja venäläisiltä aluksilta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 661.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska lastiraha