Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med uppgift att inspektera organisationen, utbildningen och utrustningen inom skyddskårsdistrikten och skyddskårskretsarna och de lokala skyddskårerna. Militärinspektörerna hörde till sektionen för militära ärenden inom skyddskårernas huvudstab.

Finsk beskrivning

sotilastarkastaja

Källor

Suomen Asetuskokoelma , Helsinki: [Valtion julkaisutoimisto, jakaja] 1917–1980 , 1928 N:o 156.

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 321.