Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Instans som gav utlåtande angående förseelser begångna av befälsperson i skyddskårsorganisationen. Hedersöverdomstolen sammankallades på begäran av befälhavaren för skyddskårerna.

Finsk beskrivning

suojeluskuntajärjestön ylin kunniatuomioistuin*

Källor

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 329.

Andra språk

Inga termer på andra språk