Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trupper som utgjorde basen i den vita armén i inledningen av det finska inbördeskriget 1918. Skyddskårstrupperna bestod av frivilligt uppsatta lokala enheter av kompanistorlek. I takt med att den vita armén utvecklades kom skyddskårstrupperna att i allt högre grad agera som hemvärnstrupper.

Finsk beskrivning

suojeluskuntajoukot

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 96-97, 115 .

Haapala, Pertti & Tuomas Hoppu (toim.) , Sisällissodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2009 , 135-137.

Andra språk

Inga termer på andra språk