Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Selén, Kari & Ali Pylkkänen , Sarkatakkien armeija : suojeluskunnat ja suojeluskuntalaiset 1918-1944 , Helsinki: WSOY 2004 .


S

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Kretsen utgjordes av två till fyra närliggande skyddskårer inom samma skyddskårsdistrikt. Kretsen leddes av en kretschef, som var avlönad av staten. Kretsarna var underställda skyddskårsdistriktet.