Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyddskårsorganisationens flottenhet, som bestod av flera hundra mindre båtar. Skyddskårsflottans krigstida uppgift var att bistå kustförsvaret.

Finsk beskrivning

suojeluskuntalaivasto

Källor

Hersalo, N. V. , Suojeluskuntain historia. Puolustuskelpoinen kansa. Hätävarasta välttämättömyys 2 , Helsinki: Hata 1962 , 143-144.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .