Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningen vid sektionen för militära ärenden inom skyddskårernas huvudstab. Marinavdelningen ansvarade för skyddskårsflottans organisation och utbildning.

Finsk beskrivning

laivasto-osasto (suojeluskunnat)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk