Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av Generalguvernörskansliets avdelningar som under generalguvernörens kommando förvaltade de i Finland stationerade ryska trupperna 1831–1863. Vid staben fanns också en avdelning som förvaltade den värvade finska militärens ärenden. Staben ersattes 1864 av det nygrundade finländska militärdistriktet och dess stab.

Finsk beskrivning

Suomeen sijoitettujen joukkojen esikunta

Kenraalikuvernöörin kanslian osasto, joka kenraalikuvernöörin johdolla vastasi Suomeen sijoitettujen venäläisten joukkojen hallinnosta 1831–1863.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 38.