Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på generalguvernörens stab för den finska militären 1809–1831 som förvaltade nedmonteringen av den svenska militären i Finland och införde den värvade finska armén från och med 1812. Den ombildades 1831 till Staben för i Finland förlagda trupper.

Finsk beskrivning

Erillisen suomenmaalaisen armeijakunnan komentajan kanslia

Kenraalikuvernöörin Suomeen sijoitettujen joukkojen esikunta 1809–1831, joka vastasi Ruotsin armeijan purkamisesta Suomessa sekä otti käyttöön väyräykseen perustuvan armeijan vuodesta 1812 lähtien.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 38.