Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län som grundades 1831. Residensstad 1831–1843 var Heinola och därefter blev S:t Michel residensstad. S:t Michel blev en efterföljare till Kymmenegårds län och till S:t Michel anslöts länets norra delar. I praktiken omfattade länet stora delar av Insjöfinland.

Finsk beskrivning

Mikkelin lääni

Källor

Inga källor