Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt mentalsjukhus i S:t Michel. Sjukhuset förestods av ett kommunförbund i S:t Michels län. Sjukhusstyrelsen bestod av läkaren, översköterskan och sjukhusets ekonom.

Finsk beskrivning

Mikkelin piirimielisairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk