Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Studerande vid akademi eller universitet, vilken fick underhåll av konungen eller av en privatperson.

Finsk beskrivning

stipendiaatti

Kuninkaalta tai yksityishenkilöltä tukea opiskeluunsa saanut akatemian opiskelija.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/