Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsstift inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med S:t Michel som residensstad. Det grundades när biskopssätet flyttades från Viborg till S:t Michel år 1945. Stiftet bildades då i stort sett av de församlingar som blev kvar på den finska sidan efter fredsslutet.

Finsk beskrivning

Mikkelin hiippakunta

Källor

Inga källor