Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av 13 skyddskårskretsar och dess centralort var S:t Michel.

Finsk beskrivning

Mikkelin suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor