Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av två kanslier vid general von Buxhoevdens högkvarter som ansvarade för militärförvaltningen i det av ryssarna erövrade Finland 1808–1809. Det överfördes 1809 till Generalguvernörskansliet.

Finsk beskrivning

Buxhoevdenin päämajan sotilaskanslia

Toinen kenraali von Buxhoevdenin päämajan ohessa toimineista kanslioista. Kanslia vastuulla oli venäläisten valloittaman Suomen sotilashallinto vuosina 1808–1809. Kanslia siirtyi 1809 kenraalikuvernöörin alaisuuteen.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 23–24.