Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst inom försvarsväsendet. För tjänsten krävdes avlagd examen för militärkapellmästare.

Finsk beskrivning

sotilaskapellimestari

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 65 § 21 .

Andra språk

Inga termer på andra språk