Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av två kanslier vid general von Buxhoevdens högkvarter med ansvar för civilförvaltningen i det av ryssarna erövrade Finland 1808–1809. Kansliet övervakade verksamheten vid länsstyrelserna, i hovrätterna och domkapitlen. Det verkade på fullmakt att under generalens ledning avgöra de av ämbetsverkens ärenden som tidigare hade avgjorts av regenten eller de centrala ämbetsverken i Stockholm. Ansvaret för kansliet överfördes den 1 december 1808 (i praktiken från februari 1809) till den nyutnämnde generalguvernören.

Finsk beskrivning

Buxhoevdenin päämajan siviilikanslia

Toinen kenraali von Buxhoevdenin päämajan ohessa toimineista kanslioista. Kanslian vastuulla oli siviilihallinto venäläisten valtaamassa Suomessa 1808–1809. Kanslia valvoi toimintaa lääninhallituksissa, hovioikeuksissa ja tuomiokapitulissa. Sillä oli valtuutus päättää asioissa, jotka aiemmin olivat kuuluneet Tukholman keskusvirastojen tai kuninkaan alaisuuteen. vastuu kanslian toiminnasta siirtyi 1.12.1808 (käytännössä vasta helmikuussa 1809) vastanimitetylle kenraalikuvernöörille.

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 23–24.