Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av regementsstabens tre avdelningar efter införandet av det yngre indelningsverket 1682. Övre staben bestod av regementsofficerarna.

Finsk beskrivning

ylempi esikunta*

Källor

Inga källor