Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär stab i anslutning till Generalguvernörskansliet 1864–1905. Staben ansvarade för förvaltningen av de ryska trupper som var förlagda i Finland. Staben ansvarade även för de värvade finska trupperna fram till att värnpliktsarmén infördes 1880, därefter skötte generalguvernörens stab för finska militären om de finska trupperna. Staben för finländska militärdistriktet verkade under regentens och generalguvernörens kommando till 1905 då det finländska militärdistriktet införlivades med S:t Petersburgs militärdistrikt och staben drogs in.

Finsk beskrivning

Suomen sotilaspiirin esikunta

Kenraalikuvernöörin kanslian yhteydessä 1864–1905 toiminut sotilasesikunta, joka vastasi Suomeen sijoitettujen venäläisten joukkojen hallinnosta sekä Suomesta värvättyjen joukkojen hallinnosta aina asevelvollisuusarmeijan käyttöönottoon asti vuonna 1880.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877: 158–160.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 38.