Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning under generalguvernörens kommando som skötte förvaltningen av den finska värnpliktsarmén 1880–1902. Generalguvernörens stab för finska militären ersatte en tidigare avdelning vid staben för finländska militärdistriktet.

Finsk beskrivning

kenraalikuvernöörin Suomen sotaväen esikunta

Kenraalikuvernöörin johdolla Suomen asevelvollisuusarmeijan hallintoa vuosina 1880–1902 hoitanut osasto. Sen edeltäjänä toimi Suomen sotilaspiirin esikunta.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1888 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 136.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884: nr 16: 3 .

Suomen valtiokalenteri 1869-1950 , 1898.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 38-39.