Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Suomen valtiokalenteri 1869-1950 .