Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Suomen valtiokalenteri 1869-1950 .


G

Avdelning under generalguvernörens kommando som skötte förvaltningen av den finska värnpliktsarmén 1880–1902. Generalguvernörens stab för finska militären ersatte en tidigare avdelning vid staben för finländska militärdistriktet.