Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dokument framställt av staben för militärdistrikten. Kontrollkorten innehöll för försvarsmakten behövlig information om de enskilda värnpliktiga som av olika orsaker inte genomfört tjänstgöringen.

Finsk beskrivning

kontrollikortti, valvontakortti, tarkastuskortti

Sotilaspiirin esikunnan laatima kortti asevelvollisista, jotka eivät jostakin syystä olleet suorittaneet palvelusta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 111.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1932 No 360 § 97-100 .