Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission tillsatt i enlighet med vapenstilleståndsavtalet mellan Finland och Sovjetunionen. Kommissionen bestod till största delen av sovjetiska medlemmar. Dess uppgift var att övervaka att Finland fullföljde vapenstilleståndsavtalet. Kontrollkommissionen verkade i Finland från vapenstilleståndet 1944 fram till fredsfördraget i Paris 1947.

Finsk beskrivning

Liittoutuneiden valvontakomissio

Källor

Määttälä, Mikko , Vihollisina vangitut : internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944-1947 , Jyväskylä: Atena Kustannus Oy 2011 .

Seppinen, Jukka , Vaaran vuodet? : Suomen selviytymisstrategia 1944−1950 , Helsinki: Minerva 2008 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org