Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Seppinen, Jukka , Vaaran vuodet? : Suomen selviytymisstrategia 1944−1950 , Helsinki: Minerva 2008 .


K

Kommission tillsatt i enlighet med vapenstilleståndsavtalet mellan Finland och Sovjetunionen. Kommissionen bestod till största delen av sovjetiska medlemmar. Dess uppgift var att övervaka att Finland fullföljde vapenstilleståndsavtalet. Kontrollkommissionen verkade i Finland från vapenstilleståndet 1944 fram till fredsfördraget i Paris 1947.