Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på riksrådets eller justitierådens sammanträden i justitieärenden, huvudsakligen kallade Justitierevisionen, innan Konungens högsta domstol grundades 1789.

Finsk beskrivning

Ylempi revisio

valtioneuvoston tai oikeusneuvoston oikeusasioita koskevien kokousten nimitys

Källor

Cavallie, James & Jan (utg.) Lindroth , Riksarkivets beståndsöversikt. Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen I , 1:1 , Stockholm: Riksarkivet 1996 .