Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av Justitierevisionen, som i riksrådet från 1630 fungerade som högsta rättsskipande instans fram till att riksrådet avskaffades 1789 och Konungens högsta domstol inrättades.

Finsk beskrivning

oikeusrevision jäsen

Korkeimpana oikeusasteena toimineen oikeusrevision jäsen ( –1789).

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 125.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176 (justitierevision).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

ca 1669–1809 (Finland)

Synonymer

Kgl. Maj:ts justitierevisionsdeputerad
Kunglig Majestäts justitierevisionsdeputerad