Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Urkundsamling i byggnad eller rum, där urkunder och handlingar förvaras. Begreppet används även om ämbetsverk som vårdar dylika handlingar.

Finsk beskrivning

arkisto

Erityisessä rakennuksessa tai huoneessa säilytetty ja hoidettu asiakirjakokoelma, myös virasto, joka vastaa asiakirjojen hoidosta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska arkisto