Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för landsarkiv. Det första landsarkivet inrättades 1927.

Finsk beskrivning

maakunta-arkistonhoitaja

Maakunta-arkiston johtaja.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 71 och nr 72: 242, 243.