Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning på fögderiernas och häradens tjänstemän i riks- och landsstaterna under svenska tiden och autonoma tiden. Till dem hörde kronobefallningsmän (kronofogdar, länsmän) och häradsskrivare.

Finsk beskrivning

lääninpalveluskunta*, läänien virkakunta*

Läänien ja pitäjien hallintokoneistoissa työskentelevien virkamiesten yhteisnimitys.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 188–190.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 204.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

landsstatsbetjänte