Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudbok för en länsstyrelses räkenskaper efter 1634; ett för varje kalenderår uppgjort sammandrag av den allmänna uppbörden och kostnaderna för förvaltningen inom ett län. Före 1634 var landsboken huvudbok över annan lokal myndighets räkenskaper. Landsboken fördes av landsbokhållaren, senare landskamreren.

Finsk beskrivning

läänin tilikirja

Lääninhallinon tilinhoidon pääkirja vuodesta 1634 lähtien. Se sisälsi vuosittaisen yhteenvedon läänin hallinnon yleisistä rasituksista ja kustannuksista, laatijana läänin kirjanpitäjä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 104.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 834.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/