Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I den svenska finansförvaltningen från och med 1630-talet benämning på inbunden bok med verifikationerna till respektive års landsbok. Även jordeböckerna och mantalslängderna hörde till länsverifikationerna. I Gamla Finland sammanfördes verifikationerna provinsvis till inbundna volymer.

Finsk beskrivning

tositekirja

Ruotsalaisessa taloushallinnossa 1630-luvulta lähtien käytössä ollut nimitys sidotusta kirjasta, joka sisälsi silloisen vuoden lääninkirjan eli läänin tilikirjan tositteet. Tositteisiin luettiin myös maakirjat sekä manttaaliluettelot. Vanhan Suomen alueella tositteet koottiin sidotuiksi kirjoiksi maakunnittain.

Källor

Förteckning 118 i Riksarkivet .

Andra språk

Ryska verifikacionnaja kniga
Dåtida finska Verifikationsbuch